ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent


Jak komunikować zmiany w procesie HR bez Papieru? | WEBINAR | 10 marca 2021 r.

Projekt HR bez Papieru – dużych zmian w działach HR na horyzoncie. Jak zakomunikować go pracownikom?

Zasadnicze znaczeni...

PIT-11 można wysłać elektronicznie

Do końca lutego pracodawca musi przekazać pracownikowi imienną informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek

HR bez Papieru – synonim nowoczesnej firmy

HR bez Papieru to nie tylko efekt nowych realiów rynkowych spowodowanych pandemią, to przede wszystkim konieczna transfo

Podpis kwalifikowany: XAdES, PAdES i CAdES także w kadrach

Często mówi się, że dokument został podpisany elektronicznie albo wysłany elektronicznie, przyjmując, że to to samo. Tak

E-teczki pracownicze – jak wdrożyć krok po kroku | WEBINAR | 28 stycznia

Nagranie spotkania online dotyczącego rozwiązań do prowadzenia e-teczki. Na webinarze opowiedzieliśmy o DocuWare.

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie może mieć różną postać i może wykorzystywać różne rozwiązania

Rekrutacja i zwalnianie online - pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania uczestników, które zostały zadane podczas webinaru "Rekrutacja i zwalnianie on-line".

Narzędzia paperless. Case study - Autenti - odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania uczestników, które zostały zadane podczas webinaru "Narzędzia paperless. Case study - Autenti".

Rekrutacja i zwalnianie on-line | WEBINAR | 8 grudnia

Nagranie spotkania online nt. rekrutacji pracowników, zawieranie umów o pracę czy ich rozwiązywanie on-line.