ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Czy obsługa procesu whistleblowing powinna być paperless? 
26 kwietnia 2022 r. | 10:00-11:00 | Webinar bezpłatny

Czekamy na wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Celem dyrektywy jest wdrożenia procedur, które mają zapewnić pracownikom możliwość poufnego zgłaszania naruszeń prawa. Wobec postępującej digitalizacji obszarów działania przedsiębiorców, pojawia się pytanie, czy zgłaszanie jak i wyjaśnienia nadużyć prawa może odbywać się elektronicznie, z wyłączeniem korzystania z papieru?

Na spotkaniu omówimy m.in. następujące kwestie:

  • Jak budować elektroniczne kanały zgłoszeń?
  • Poczta elektroniczna, formularz czy platforma?
  • Czy postępowania wyjaśniające mogą odbywać się elektronicznie?
  • Szczególne obowiązki pracodawcy jako podmiotu przyjmującego zgłoszenia.
  • Rola e-teczki w postępowaniach wyjaśniających.


Webinar poprowadzą:

Łukasza Kuczkowski – Partner, Raczkowski
Małgorzata Kurowska – Partnerka, Maruta Wachta


LINK do wydarzenia zostanie wysłany w poniedziałek 25 kwietnia po godzinie 15:00