ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

HR bez Papieru | Rozmowa o paperless | 12 stycznia 2023 r.

Pozbycie się papieru w pracy nie musi być trudne. Technologie cyfrowe, takie jak rozwiązania do składania podpisów elektronicznych, e-teczka i narzędzia do współpracy w chmurze sprawiły, że jesteśmy mniej zależni od papieru w pracy.

Więcej

Webinar | Digitalizacja procesów | 17 maja 2022 r.

HR bez Papieru to nie tylko elektroniczna teczka pracownicza. Nowoczesny standard paperless to również – jeśli nie przede wszystkim – digitalizacja procesów, a zatem takie ich projektowanie i realizacja, które ograniczają lub całkowicie eliminują konieczność użycia papieru.

Więcej

Czy umowa o pracę może być podpisana podpisem zaufanym?

W środowisku HR w ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudziła zmiana podejścia w zakresie wymaganej formy umowy o pracę, zasygnalizowana przez Państwową Inspekcję Pracy . Odchodząc od dotychczasowej, restrykcyjnej wykładni, PIP wydaje się dopuszczać obecnie model mieszany, w k...

Więcej

Webinar | Czy obsługa procesu whistleblowing powinna być paperless? | 26 kwietnia 2022 r.

Czekamy na wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Celem dyrektywy jest wdrożenia procedur, które mają zapewnić pracownikom możliwość poufnego zgłaszania naruszeń prawa. Wobec postępującej digitalizacji obszarów działania przedsiębi...

Więcej