ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Webinar | E-teczka a ocena zagrożeń

Wdrożenie e-teczki jest w tym samym stopniu projektem prawno-organizacyjnym, co technologicznym. Przed uruchomieniem e-teczki pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić analizę zagrożeń, a także wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia celem ich wyeliminowania.

Więcej

HR bez Papieru 2022 – nowa perspektywa

Rocznica HR bez Papieru składania do pytań: jak wygląda krajobraz HR bez Papieru? Jakie doświadczenia zgromadzili pracodawcy w związku z wdrażania podpisów elektronicznych czy elektronicznego obiegu dokumentów do codziennych procesów HR?

Więcej

Paperless w sądzie, czyli jak zapewnić wartość dowodową HR bez papieru | Webinar | 22 czerwca 2021 r.

Przy eliminowaniu papieru z procesów kadrowych, czy digitalizowaniu akt osobowych musimy też pamiętać o tym, że nasze cyfrowe dokumenty mogą w przyszłości stać się dowodami w sądzie.

Więcej

Wdrożenie e-teczki z perspektywy Compliance | Webinar | 20 maja

Skuteczne wdrożenie e-teczki do organizacji wymaga zaadresowania wielu kwestii, część z nich będziemy omawiać podczas webinaru.

Więcej