ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Epidemia COVID-19 przyspieszyła proces digitalizacji środowiska pracy.

Dotychczas powszechne osobiste kontakty w zakładzie pracy przeniosły się do sfery on-line. Dotyczy to także spotkań zwolnieniowych. Pracodawcy, którzy zmuszeni są rozstać się z pracownikiem świadczącym pracę zdalnie, wykorzystują w tym celu kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Wypowiedzenie, czy też rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, musi nastąpić na piśmie. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym, a więc podpisane nim wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest złożone w formie pisemnej. 

Taki wymóg nie dotyczy porozumienia rozwiązującego, chyba że strony zastrzegły dla rozwiązania umowy formę pisemną pod rygorem nieważności. W przeciwnym razie, pracodawca może się porozumieć z pracownikiem nawet ustnie, chociaż oczywiście bezpieczniej udokumentować fakt zakończenia współpracy np. za pośrednictwem e-maili czy SMS. Artykuł Katarzyny Sarek-Sadurskiej i Anny Boguskiej ukazał się w Monitorze prawa pracy pt. "Rozwiązanie umowy o pracę na odległość".