ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Nagranie webinaru z dnia 10 marca 2021 r.

Projekt HR bez Papieru – dużych zmian w działach HR na horyzoncie. Jak zakomunikować go pracownikom?

Zasadnicze znaczenie dla efektywnego procesu zmian ma otwarta i szczera komunikacja. Powinna być klarowna, prawdziwa i operować prostymi, sensownymi argumentami, a także być prowadzona przez właściwie przygotowaną do tego kadrę kierowniczą.

Istota zmiany polega na przejściu od tego, co znane do tego, co nieznane. W praktyce zdarza się że obawa przed zmianą skutkuje trudnościami w jej wprowadzeniu w życie.

Jak zatem przekazywać informacje, aby wzmocnić organizację i jej kulturę organizacyjną i, żeby zmiana się udała?

Podczas webinaru dyskutowaliśmy m.in. o:

  • Jak rozmawiać z rożnymi grupami interesariuszy – praktyczne przykłady
  • “Tone from the top” – kilka słów o roli menedżera 
  • Jak zainspirować zespół do projektu – język komunikacji
  • Jak dobrać właściwą metodę komunikacji – procedury, instrukcje, szkolenia
  • Case studies – doświadczenia pierwszych miesięcy programu HR bez Papieru, sukcesy i wyzwania

Webinar poprowadzili:

Małgorzata Kurowska, counsel, Maruta Wachta

Katarzyna Sarek-Sadurska, partner, Raczkowski

Dariusz Tarczyński, psycholog biznesu