ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kancelarie Raczkowski i Maruta Wachta wchodzą na rynek ze wspólną nowatorską inicjatywą „HR bez Papieru”, która zakłada częściową lub całkowitą eliminację papieru w procesach HR-owych, czyli digitalizację działów HR.

HR bez Papieru to rewolucja, która czeka działy HR. To transformacja cyfrowa i komunikacyjna w tych obszarach HR, w których nadal używa się tradycyjnych, papierowych form komunikacji i zawierania umów. 


„Wdrożenie programu HR bez Papieru niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, optymalizujemy czas pracy pracowników, gdyż, jak wynika z badań, około 30% swojego czasu spędzają oni na szukaniu informacji w e-mailach i archiwach papierowych. Po drugie, zwiększamy sprawność procesów biznesowych oraz eliminujemy błędy. Badania wskazują, że 11% wszystkich dokumentów papierowych jest zagubiona lub nieprawidłowo archiwizowana / zapisana w systemie. 

Po trzecie, są to duże oszczędności finansowe. Pozbywamy się kosztów papieru, powierzchni biurowych przeznaczonych na papierowe archiwa, całego procesu przechowywania i obsługi dokumentów papierowych. Amerykańskie badania potwierdzają, że nawet 2 mln USD rocznie może zaoszczędzić firma zatrudniająca 500 osób poprzez zmniejszenie o 15% czasu poświęconego na zwalczanie nadmiaru dokumentów. Oczywiście nie zapominajmy o odpowiedzialnym, ekologicznym sposobie prowadzenia biznesu oraz pandemii COVID-19, która zmusiła firmy do pilnego wprowadzenia zmian w procesach HR i prowadzenia procesów HR online” – powiedziała Katarzyna Sarek-Sadurska, partner w kancelarii Raczkowski

„Korzystanie z podpisów elektronicznych – czy innych narzędzi zdalnego prowadzenia biznesu – nigdy nie powinno być celem samym w sobie. Każdy projekt paperless koncentruje się na  optymalizacji procesów – ich przyspieszania, uproszczenia lub obniżenia kosztów realizacji. Rozwiązania przewidziane w unijnych przepisach (rozporządzenie eIDAS) są po prostu poręcznym narzędziem pozwalającym na osiągnięcie tych celów.  

Dlatego w projektach HR bez Papieru klient koncentruje się zdefiniowaniu celów biznesowych; naszym zadaniem jest zaś taki dobór narzędzi i zaproponowanie takiego modelu procesu, który te cele pozwoli osiągnąć. Istotne jest przy tym, by na każdym etapie uwzględniać uwarunkowania infrastrukturalne i organizacyjne klienta oraz aktualne rozwiązania na rynku usług zaufania, który zwłaszcza w czasach pandemii rozwija się bardzo dynamicznie” – dodaje Małgorzata Kurowska, senior associate w kancelarii Maruta Wachta

HR bez Papieru wdrażany jest w sześciu krokach:
zaczynamy od inwentaryzacji procesów realizowanych w obszarze HR, przedstawiamy rekomendacje zmian prawnych i organizacyjnych procesu oraz wspieramy w wyborze narzędzia technologicznego. Kolejnym krokiem jest wsparcie w procesie wdrożenia wybranego narzędzia technicznego i komunikacji wdrażanych rozwiązań wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom. Klientom pragnącym mieć pewność, że zachowana zostaje prawidłowość wdrożenia, oferujemy regularne przeglądy procesów „bez papieru” i certyfikację.